top of page

Hoe waterschade vermijden


Tijdens de winter doen zich heel wat schadegevallen voor die te wijten zijn aan water. De helft van de schadegevallen in het kader van de woningverzekering betreft waterschade!

De omvang van waterschade voor je woning en de inhoud ervan kan enorm oplopen: schade aan tapijten, behang, plafonds, parketten, meubels…

Waterschade ≠ overstroming

De multirisico-verzekeringspolissen bevatten meestal een onderdeel dat betrekking heeft op “waterschade” en dat onvoorziene door water veroorzaakte schade dekt. Opgelet, in de verzekeringsovereenkomsten wordt een onderscheid gemaakt tussen “waterschade” en overstromingen!

Waterinsijpeling en vloeistoflekken in uw woning zijn dus gedekt door de waarborg “waterschade”, maar schade ten gevolge van een natuurevenement zoals de overstroming van een waterloop wordt gedekt door de waarborg “natuurrampen”.

De belangrijkste oorzaken van waterschade zijn onder andere lekken in verouderde (roestige) leidingen of lekken veroorzaakt door vriesweer, overlopen van wasmachines of vaatwassers, waterinsijpeling via het dak en platte daken, overlopen van verstopte dakgoten, alsook vergeetachtigheid en onachtzaamheid (bijvoorbeeld overstroming door een openstaande kraan).

Enige waakzaamheid en regelmatig onderhoud zouden dergelijke schade gemakkelijk kunnen voorkomen. Het lijkt dan ook meer dan nuttig een aantal eenvoudige voorzorgsmaatregelen te vermelden zodat je binnenkort niet met de voeten in het water staat. En zeker wanneer de winter voor de deur staat.

De verzekeraars zijn nog niet vergeten dat tijdens de winter 1996-1997 meer dan 20.000 schadeaangiften - voor een totale som van bijna 32.000.000 euro - ingediend werden voor schade die gedekt wordt door de waarborg “waterschade” en die te wijten was aan het vriesweer. In 1984-1985 noteerden ze zelfs 40.000 schadegevallen.

Uit een kleine, onlangs door Assuralia bij de verzekeringsondernemingen uitgevoerde steekproef blijkt dat een waterschade gemiddeld 1.500 euro bedraagt. Hierbij enkele voorbeelden van typische gevallen die de verzekeraars te behandelen kregen met het bijhorende schadebedrag:

 • insijpeling via het dak: 1000 €

 • lek in een ingemetselde leiding ten gevolge van corrosie: 1650 €

 • overlopen van een gebrekkig werkende wasmachine: 1450 €

 • waterinsijpeling via de buren: 1150 €

 • gevolgen van een verstopte dakgoot: 1475 €

Over het algemeen doen gevallen van waterschade zich vooral voor in flatgebouwen. Water kan daar immers van de ene verdieping naar de andere stromen.

Landbouwwoningen zijn dan weer minder kwetsbaar voor dergelijke schade dan andere gebouwen.

Welke voorzorgsmaatregelen kan je zoal nemen ?

Voorkom insijpeling van regenwater in je woning

 • Laat nooit een raam open wanneer je je woning verlaat en zeker geen dakvenster wanneer regenbuien worden verwacht.

 • Zorg ervoor dat je gevels in goede staat zijn, herstel spleten waarlangs regen kan binnendringen.

 • Kijk regelmatig de staat van je dak na, vooral na een storm of rukwinden.

 • Ga na of er bij hevige regenval geen waterinsijpeling is via kapconstructies.

 • Controleer of je dakgoten en kroonlijsten in goede staat zijn evenals de afvoerbuizen voor regenwater.

 • Maak regelmatig je dakgoten schoon - vooral tijdens periodes waarin dode bladeren van de bomen vallen - en maak leidingen vrij.

Voorkom schade ten gevolge van vriesweer

 • Isoleer of ledig aan vriestemperaturen blootgestelde waterafvoerbuizen tijdig, in het bijzonder buizen die leiden naar een waterkraan in een buitenmuur of de tuin, of naar in niet-verwarmde lokalen geïnstalleerde wasmachines.

 • Wanneer een vertrek meerdere dagen leeg staat tijdens de winter (opgelet voor gesloten scholen en kinderdagverblijven of studenten die hun kot verlaten tijdens de eindejaarsfeesten of na de zittijd van januari!), ledig dan waterinstallaties en de centrale verwarming of zorg ten minste dat de temperatuur er voldoende hoog blijft zodat bevriezing voorkomen wordt.

 • In geval van een te lage omgevingstemperatuur kan zich in de stookolieleidingen de vorming voordoen van paraffine, die de oorzaak kan zijn van het stilvallen van de verwarming of nog ergere schade kan veroorzaken.

 • Voer een grondige controle uit zodra het begint te dooien en vergeet onbewoonde vertrekken van het gebouw niet (zolder, garage, berging…).

Algemene tips

 • Controleer regelmatig de staat van de waterleidingen zodat lekken snel opgespoord worden. Een “lekkende” leiding zorgt voor 4 liter water per uur ofwel 700 liter na een week!

 • Controleer de kleur van het water: geel of bruinachtig water dat uit de kraan stroomt na een periode waarin deze niet gebruikt werd, is een teken aan de wand. Dan is het best mogelijk dat de leiding aan de binnenzijde aan het roesten is. Indien je niets doet, zal de roestvorming op termijn zorgen voor gaten in de leiding.

 • Ga de waterdichtheid van de afdichtingen rond douches en baden na zodat er geen water binnensijpelt wanneer ze gebruikt worden.

 • Vochtplekken op muren en plafonds kunnen wijzen op een lek in ingemetselde leidingen.

 • Kies bij voorkeur voor wasmachines en vaatwassers die uitgerust zijn met een anti-overloopsysteem en zet ze niet in werking wanneer je afwezig bent.

 • Controleer regelmatig of de filters niet verstopt zijn.

 • Hou kinderen in de gaten. Die spelen over het algemeen namelijk graag met water.

 • Maak er een gewoonte van het water in je woning af te sluiten wanneer je meerdere dagen weg bent.

Je woningverzekering neemt meestal ten laste:
 • de reddingskosten die snel door de verzekerde gemaakt werden om een schadegeval te voorkomen of er de gevolgen van te beperken

 • de opzoekingskosten en kosten van herstel in de oorspronkelijke staat (openbreken en herstel achteraf van muren, vloeren, plafonds…) die nodig zijn om het lek in een ingemetselde leiding op te sporen en te herstellen. Ook de kosten voor het herstel worden dan door de verzekeraar gedekt.

 • schade veroorzaakt door de huiszwam die zich in de woning geïnstalleerd heeft na een verzekerd waterschadegeval.

Worden meestal niet gedekt door de woningverzekering:
 • de herstelling van de toestellen die het schadegeval hebben veroorzaakt (kapotte wasmachine, verwarmingsinstallatie stuk door het vriesweer,…)

 • de herstelling van daken en platte daken waarlangs het water binnengesijpeld is

 • in bepaalde gevallen, de schade die te wijten is aan een gebrek aan onderhoud of voorzorg. Bijvoorbeeld: buitenverblijf dat zonder bescherming tegen de gevolgen van vriesweer wordt achtergelaten.

Naargelang van de verzekeringsovereenkomst kunnen waarborgen verschillen. Raadpleeg je polis om te weten wat die precies dekt.

Het is overigens zo dat steeds meer verzekeringsondernemingen inspelen op de problemen van verzekerden die door dergelijke schadegevallen getroffen worden en hen bijstand "in natura” aanbieden door dringende herstellingen op zich te nemen

Comments


bottom of page